Audun Brunes

Audun er forsker II ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) ved Oslo Universitetssykehus.

Han forsker på synsnedsettelser, fysisk aktivitet og mental helse. Han har blant annet gjort en studie som viser at blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers.