God sommer fra NorVIS

Vi ønsker alle våre partnere og støttespillere en god sommer og velfortjent ferie. Takk for all innsatsen i NorVIS så langt i år. Vi ser frem til mer spennende og viktig aktivitet etter sommeren med blant annet ung forskerkonferanse, ta kontakt om du ønsker å bli bidra! Andre aktiviteter er videre arbeid med forskningsprioritering, systematisk…
Read more

Portrett av Arild Hagen, leder for Interessepolitisk utvalg og rehabiliteringskontakt for Norges Blindeforbund og ressursperson for LHL Hjerneslag.

Podkast om gode mestringsstrategier når synet blir dårligere etter hjerneslag

Arild Hagen, brukerrepresentant i LHL Hjerneslag og Blindeforbundet og Inga – Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Blindeforbundet er gjester i podkasten Fremtidens helse. Her deler Arild sine erfaringer med å leve med synsvansker etter hjerneslag og Inga-Britt gir en oversikt over de ulike synsvanskene som kan oppstå på grunn av hjerneslag. Se etter episoden der…
Read more

Torgeir S. Mathisen fra USN informerer om prosjektet Et slag for syn under årsmøtet i NorVIS på USN campus Kongsberg.

Ny doktorgrad om syn og hjerneslag- Torgeir S Mathisen disputerer 14. juni

Vi gratulerer koordinater i NorVIS, Torgeir Solberg Mathisen. Han er sykepleier og stipendiat ved USN. Han vil forsvare sin doktorgrad 14 juni klokken 10:00. Disputasen vil foregå som hybrid med mulighet til å følge på Zoom eller fysisk på Krona i Kongsberg. Tittelen på avhandlingen er “Implementing structured vision assessment in stroke care services: The…
Read more

Portrett av Ragnhild Munthe-Kaas, overlege, spesialist i indremedisin og geriatri, Kongsberg sykehus

NorVIS gratulerer Ragnhild Munthe-Kaas med disputas 9. juni

Ragnhild Munthe-Kaas er partner i NorVIS, geriater og arbeider ved slagenheten på Kongsberg sykehus. Hun vil forsvare sin doktorgrad 9. juni. Disputasen avholdes på Universitetet i Oslo, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 12:15. Tittelen påavhandlingen er “The EARLY study: Cognitive impairment after stroke- classification and predictors” Vi gratulerer og ønsker lykke til. Les mer om disputasen…
Read more

Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2022 på Kongsberg

Denne konferansen er for deg som er interessert i forskning innen syn og hjerneslag i Norge. Målet er å lage en felles arena for unge forskere hvor det er fokus på deling av ny kunnskap, felles læring, diskusjon og grublerier, og muligheter for å bygge nettverk og bli kjent med andre som er opptatt av…
Read more

Synsrehabilitering på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse sørøst om rehabilitering av blant annet hjerneslag. Marianne Råen er nå en del av det tverrfaglige teamet ved Vikersund Bad sitt tilbud for rehabilitering etter hjerneslag. Raaen er autorisert optiker og har en mastergrad i synsvitenskap. Hun har også videreutdanning i synsrehabilitering…
Read more

Nanna Frørup Mikkelsen undersøker synet til Arild Hagen under workshop på USN.

Hva mener du bør være tema for ny forskning på syn og slag?

Vi trenger din deltagelse, og her kan du skrive inn hva du ønsker forskning skal svare på: https://nettskjema.no/a/256497  Nå er første del av Priority Setting Partnership (PSP) for syn og slag klart og arbeidsgruppen har utarbeidet et spørreskjema. Vi oppfordrer alle slagrammede, pårørende av slagrammede eller dere som arbeider med slagrammede til å bruke noen…
Read more

USN Masterpresentasjoner 13. mai

Vårens masterprosjekter fra Master i optometri og synsvitenskap og Master i synspedagogikk og synsrehabilitering presenteres fredag 13 mai 0900-1550. Presentasjonen gjennomføres på Zoom, så her er det mulig å bli på hele eller deler av presentasjonen. Trykk her for å melde deg på. Det er to studenter som har prosjekter innenfor synsproblemer etter hjerneslag: Ca…
Read more

Synspedagog Grethe Trevland Hegreberg foran en tavle for synstrening

NorVIS på besøk hos flere partnere 

NorVIS har partnere som arbeider i mange ulike virksomheter, i flere deler av landet. Nylig har NorVIS leder Helle Falkenberg vært på besøk hos Grethe T Hegreberg ved Johannes læringssenter i Stavanger. Etter en informasjon om NorVIS til rektor og fagleder, viste Grethe litt hvordan hun jobber som synspedagog, og så pratet vi om hvor viktig…
Read more

Formidlingspris til Anne Hege Aamodt

NorVIS partner og nevrolog Anne Hege Aamodt har fått formidlingsprisen 2022 fra Norsk nevrologisk forening. Foreningen skriver at Aamodt får prisen for sitt formidable arbeid med å fremme norsk nevrologi både nasjonalt og internasjonalt. Aamodt er delaktig i flere NorVIS prosjekter og medlem i styringsgruppen. Vi gratulerer!