Hold av 12. og 13. desember for fagkonferanse og årsmøte. Påmeldingen er åpnet!

Tradisjonen tro blir det fagkonferanse og årsmøte i NorVIS på Kongsberg i desember. Her blir det spennende presentasjoner, gode diskusjoner og god stemning. Programmet vil gå fra lunsj til lunsj som tidligere med festmiddag 12. desember. Meld deg på allerede nå! Påmelding gjøres her

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022. Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem må bli en naturlig integrert del av helse-, omsorgs- og opplæringstilbudet etter hjerneslag. NorVIS har blant annet bidratt til endring i klinisk praksis, satt i…
Read more

Fem personer står på rekke foran en hvit vegg med en plakat det står Velkommen til Hjerneteltet på.

Les rapporten “Unødvendig kunnskapshull om synstap”

NorVIS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH), Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Blindeforbund leverte rapporten til statssekretær Truls Vasvik under Arendalsuka.

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Unik mulighet til å forske innen syn og hjerneslag

Ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Kongsberg er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor optometri og synsrehabilitering.

Helle Falkenberg og Torgeir Solberg Mathisen foran en synstavle

Følg NorVIS på Arendalsuka

NorVIS-partnerne Norges Blindeforbund, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar under Arendalsuka 2023. Du kan følge med både fysisk og digitalt 17. august.

Stephen J. Ryan (t.h) undersøker synet til Arild Hagen mens Nanna Frørup Mikkelsen ser på under workshop på USN.

Vil du holde workshop i synskartlegging?

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst har holdt workshops og en implementeringsprosess med kartleggingsverktøy for synsvansker etter hjerneslag i regi av NorVIS. Vi ønsker å tilby slike workshops i andre regioner enn kun sør-øst og kan stille med instruktører fra Oslo/Kongsberg. Våre behov lokalt er hjelp til å organisere det praktiske, invitere/promotere og kanskje til…
Read more

Lavterskeltilbud om synsrådgiving

Blindeforbundet har i samarbeid med Øyeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus opprettet en rådgivningstjeneste om syn, øyesykdommer og synsproblemer inkludert synsvansker etter hjerneslag.

Invitasjon til den 2. NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2023 på Kongsberg

Jobber du med forskning om syn og slag, store eller små prosjekter, master, PhD eller postdok? Da må du melde deg på den 2. Norvis ung forskerkonferansen. Målet er å lage en felles arena for unge forskere hvor det er fokus på deling av ny kunnskap, felles læring, diskusjon og grublerier, og muligheter for å…
Read more

Hva er viktig for deg?-dagen

Livet etter hjerneslag er temaet på Hva er viktig for deg?-dagen 6. juni. Alle som har hatt slag, er pårørende eller tilbyr helsetjenester er velkomne til åpent møte på Papirbredden i Drammen.

Masterframlegging fra optometri-studentene

Masterstudentene ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge har presentert prosjektene sine. En av dem er Katrine Egeberg-Malmli, som fikk NorVIS sitt masterstipend i fjor.