Fagpersoner

Sigrid Aketun

Fagkonsulent i Almas hus, Helseetaten Oslo kommune

Les mer

Stine Asgrimplass

Sykepleier, Asker kommune

Les mer

Frank Becker

Klinikkoverlege, Sunnaas sykehus og førsteamanuensis, UiO

Les mer

Åse Bergheim

Fysioterapeut, Helseetaten Oslo kommune

Les mer

Inger Berndtsson

Universitetslektor i spesialpedagogikk, Göteborgs universitet

Les mer

Marita Lysstad Bjerke

Helsefaglig rådgiver/slagsykepleier, LHL Hjerneslag og Afasi

Les mer

Hulda Breen

Ergoteraput, Førde sentralsjukehus

Les mer

Marianne Brodin

Spesialrådgiver, LHL Hjerneslag og Afasi

Les mer

Jan Richard Bruenech

Professor i okulær anatomi, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Merete Bøe

Seniorrådgiver, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

Les mer

Kristine Ringdalen Bøhmer

Rehabiliteringskoordinator, Kongsberg kommune

Les mer

Janne Herholdt Dugstad

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Grethe Eilertsen

Professor i klinisk sykepleie, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Kristin Evensen

Spesialist i nevrologi og overlege, Drammen sykehus

Les mer

Gunn Anita Faksvåg

Ergoterapeut, Molde kommune

Les mer

Helle Kristine Falkenberg

Professor i optometri og synsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Judith Helene Fjeldberg

Nevrosynspedagog og ortoptist, Finnmarkssykehuset HF

Les mer

Charlotte Steinbakken Frantzen

Spesialergoterapeut, Ringerike sykehus

Les mer

Arild Hagen

Rehabiliteringskontakt Norges Blindeforbund, ressursperson LHL Hjerneslag og Afasi

Les mer

Arne Hagen

Norsk forening for slagrammede

Les mer

Inga-Britt Kjellevold Haugen

Forskningssjef, Norges Blindeforbund

Les mer

Hans Torvald Haugo

Generalsekretær, Norges Optikerforbund

Les mer

Heidi Haukelien

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Grethe Trevland Hegreberg

Synspedagog, Johannes Læringssenter

Les mer

Marina Hjelmås

Synspedagog, Oslo Voksenopplæring Nydalen

Les mer

Jana Midelfart Hoff

Nevrolog, Haukeland universitetssjukehus

Les mer

Jill Hole

Spesialergoterapeut og synskontakt, Drammen kommune

Les mer

Hilde Vik Hole

Ergoterapeut, Førde sentralsjukehus

Les mer

Jon-Håvard Hurum

Systemkoordinator, Kongsberg kommune

Les mer

Helene Johansen

Ergoterapispesialist, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Les mer

Ingrid Jøssang

Rådgiver og rehabiliteringskoordinator, Norges Blindeforbund

Les mer

Carina Kolnes

Ergoterapeut og teamleder, Indre Østfold kommune

Les mer

Irene Langeggen

Førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Anne-Margrethe Linnestad

Rådgiver i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus

Les mer

António Filipe Teixeira Macedo

Dosent, Linnéuniversitetet

Les mer

Linda Madsen

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Torgeir Solberg Mathisen

Universitetslektor og doktorgradsstipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Anna Midelfart

Professor, NTNU og overlege St. Olavs Hospital

Les mer

Nanna Frørup Mikkelsen

Ergoterapeut, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Les mer

Morten Carstens Moe

Spesialist i øyesykdommer og professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Les mer

Ragnhild Munthe-Kaas

Overlege, spesialist i indremedisin og geriatri, Kongsberg sykehus

Les mer

Arnulf Kristian Myklebust

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Rikke Hellberg Pedersen

Lesekonsulent, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Les mer

Marte Furuheim Rosenvinge

Spesialergoterapeut, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Les mer

Stein Arne Rimehaug

Rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus

Les mer

Fiona Rowe

Professor i ortoptikk, University of Liverpool

Les mer

Stephen James Ryan

Nevrolog og stipendiat, Oslo universitetssykehus

Les mer

Marianne Råen

Optiker og  FOU-ansvarlig, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Les mer

Kristin Modalsli Sand

Lege og forsker, Flekkefjord sykehus

Les mer

Maren Sofie Sandbakk

Kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Tiril Sandell

Overlege ved Øyeavdelingen, Drammen sykehus

Les mer

Tommy Skar

Generalsekretær, LHL Hjerneslag og Afasi

Les mer

Vibeke Sundling

Studiekoordinator og faggruppeleder, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Unni Sveen

Spesialergoterapeut, seniorforsker og professor, Oslo universitetssykehus og OsloMet

Les mer

Hilde Tuhus Sørli

Seksjonsleder service, Norges Blindeforbund

Les mer

Mirjam van Tilborg

Optometrist ph.d., HU University of Applied Sciences Utrecht

Les mer

Arne Tømta

Synspedagog, Hurdal syn- og mestringssenter

Les mer

Hilde-Gunn Ulleberg

Optiker, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

Les mer

Eirik Vikane

Overlege, forsker og førsteamanuensis, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen

Les mer

Veronika Zaikina

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Maud Ønvik

Fysioterapeut, Kysthospitalet

Les mer

Anne Hege Aamodt

Nevrolog og overlege, OUS Rikshospitalet

Les mer