Prosjekter

Prosjekter knyttet til syn og slag som har vært aktive i tiden NorVIS har eksistert.

Et slag for syn –en tverrfaglig kompetansehevingsstudie om synsrehabilitering etter hjerneslag i kommunehelsetjenesten (2017-2021)

Hovedmålet er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og samarbeid. Prosjektleder er professor Helle Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Les mer om studien hos Stiftelsen Dam og Universitetet i Sørøst-Norge.

TenCRAOS (2019-2023)

Formålet med studien er å undersøke effekten av blodproppløsende medisin hos personer med blodpropp i øyet som har hatt symptomer opptil 4,5 timer. Prosjektleder er overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo Universitetssykehus. Les mer om TenCRAOS på Oslo Universitetssykehus’ hjemmeside og følg prosjektet på Facebook.