Prosjekter

Prosjekter knyttet til syn og slag som har vært aktive i tiden NorVIS har eksistert.

“Better vision, better health – Improving Vision specific health literacy among adult stroke survivors” (2021-2026)

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hva slagrammedes helsekompetanse og særlig hva de vet om syn og synsproblemer for å kunne bidra til å fremme helse og livskvalitet etter hjerneslag. PhD stipendiat er Irene Langeggen og hovedveileder er professor Helle K. Falkenberg, biveiledere er professor Grethe Eilertsen og førsteamanuensis Janne H. Dugstad (alle USN).

Et slag for syn – en tverrfaglig kompetansehevingsstudie om synsrehabilitering etter hjerneslag i kommunehelsetjenesten (2017-2021)

Hovedmålet er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og samarbeid. Prosjektleder og hovedveileder er professor Helle Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge, Biveiledere er professor Grethe Eilertsen og Heidi Ormstad, stipendiat i prosjektet er Torgeir Solberg Mathisen.
Les mer om studien hos Stiftelsen Dam og Universitetet i Sørøst-Norge. Resultater og nyheter fra prosjektet finner du på Cristin.

Et slag for syn. Effektiv og bærekraftig behandling og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneskade ved bruk av VR-teknologi (avsluttet 2023)

Et Pilot Helse forprosjekt støttet av Norges forskningsråd. Prosjektansvarlig USN (Helle Falkenberg, Ellen Svarverud) i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus (Martin Kurtz, Kenneth Austrått, Tessa Baak), PaleBlue (Felix Gorbatsevich), Norges Blindeforbund: Inga-Britt Kjellevold Hagen, LHL Hjerneslag og afasi: Arild Hagen, Norsk forening for slagrammede: Marianne Tangen, Aud Løland.

TenCRAOS (2019-2023)

Formålet med studien er å undersøke effekten av blodproppløsende medisin hos personer med blodpropp i øyet som har hatt symptomer opptil 4,5 timer. Prosjektleder er overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo Universitetssykehus, stipendiat er Stephen J. Ryan. Les mer om TenCRAOS på Oslo Universitetssykehus’ hjemmeside, på Facebook og på Clinical trials.