Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 60  partnere fra 36 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS her

Siste nytt

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Vår nye stipendiat er i gang!

Marte Furuheim Rosenvinge begynte som stipendiat i begynnelsen av mai.

Read more
Trine Schow og Karin Spangsberg Kristensen står bak en pult og ser i kamera og smiler

De første resultatene fra Danmark er klare

Forskere har undersøkt hvordan synsvanskeligheter hos pasienter med nyoppstått ervervet hjerneskade blir vurdert i klinisk praksis på sykehus i Norge og Danmark.

Read more
Irene Langeggen, Marte Rosenvinge, Torgeir Solberg Mathisen, Helle Falkenberg og Katrine Ekeberg-Malmli står i gangen på campus Kongsberg og ser i kamera og smiler.

NorVIS 2. Ung forskerkonferanse

Deltakere fra både Norge og Sverige presenterte forskningen sin på NorVIS 2. Ung forskerkonferanse i mai.

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Registrer deg med e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev