Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 60  partnere fra 36 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS her

Siste nytt

Hold av 12. og 13. desember for fagkonferanse og årsmøte. Påmeldingen er åpnet!

Tradisjonen tro blir det fagkonferanse og årsmøte i NorVIS på Kongsberg i desember. Her blir det spennende presentasjoner, gode diskusjoner og god stemning. Programmet vil gå fra lunsj til lunsj[…]

Read more

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022. Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem[…]

Read more
Fem personer står på rekke foran en hvit vegg med en plakat det står Velkommen til Hjerneteltet på.

Les rapporten “Unødvendig kunnskapshull om synstap”

NorVIS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH), Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Blindeforbund leverte rapporten til statssekretær Truls Vasvik under Arendalsuka.

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Registret deg med e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev