Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 40 partnere fra 30 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS på USNs nettsider
NorVIS nettverk høsten 2019

Siste nytt

Synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren

Norges optikerforbund vier plass til synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren, tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Det er prosjektleder Helle K. Falkenberg og prosjektkoordinator Torgeir S. Mathisen, sammen med Grethe[…]

Read more

Synsproblemer etter hjerneslag og NorVIS på agendaen i Afasiposten

Vår partnerorganisasjon Afasiforbundet i Norge har synsproblemer og slag som et av temaene i den nyeste utgaven av Afasiposten, og her er NorVIS presentert. Her kan du også lese om[…]

Read more

Ny forskning presentert i Hjernecella

Siste nummer av Hjernecella, som utgis av vår partnerorganisasjon Norsk forening for slagrammede, har publisert en populærvitenskapelig artikkel om usynlige synsproblemer etter hjerneslag. Artikkelen kan du laste ned og lese her.

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Kontakt kommunikasjonsansvarlig Maren Sandbakk for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev

Siden er under utvikling!