Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 60  partnere fra 36 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS her

Siste nytt

Synsproblemer etter hjerneslag er assosiert med fatigue

En ny norsk studie av Synne Pedersen og kolleger har undersøkt hvordan problemer med ulike funksjoner kan bidra til fatigue etter hjerneslag. Fatigue etter hjerneslag har konsekvenser for rehabilitering og[…]

Read more
Røntgen av hjerner

Ny forskning: NOR-OCCIP-prosjektet i Acta Neurologica Scandinavia

Les forskernes presentasjon av forskningsartikkelen om volum av infarkt og synsfeltdefekter ved oksipitale hjerneslag.

Read more
Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund tester synet til Hulda Breen fra Helse Førde under workshop på USN campus Kongsberg.

Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Trondheim voksenopplæringssenter arrangerer i samarbeid med NorVIS en fagdag og regional workshop om syn og slag med fokus på å utvikle gode henvisningsrutiner. Arrangementet er støttet av Norges Blindeforbunds forskningsfond.[…]

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Registret deg med e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev