Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 60  partnere fra 36 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS her

Siste nytt

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Ny forskning: Synsfeltutfall ved akutt hjerneslag er assosiert med dårlig utkomme etter 3 måneder

Guri Hagberg ved Ullevål sykehus sammenfatter funnene fra en forskningsartikkel publisert i BMJ Open.

Read more
Bilde av Helle Falkenberg, Trine Schow og Eike Wehling som står foran et stort lerret med en presentasjon på

Hvordan identifiseres synsvansker etter hjerneskade i Norge og Danmark?

Resultatene fra spørreundersøkelsen i Norge og Danmark presenteres i et webinar 14. mars. Se programmet og meld deg på innen 11. mars!

Read more
Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Marte er vår stipendiat

I fjor utlyste Universitetet i Sørøst-Norge en stipendiatstilling knyttet til satsingsområdet “Syn og hjerne” ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Det er vår egen Marte Furuheim Rosenvinge som er tilbudt stillingen. Hun har takket ja, og starter i mai.

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Registret deg med e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev