Styringsgruppen

Helle Kristine Falkenberg
Prosjektleder

Professor i optometri og synsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Torgeir Solberg Mathisen
Prosjektkoordinator

Universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Maren Sofie Sandbakk
Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Inga-Britt Kjellevold Haugen
Leder Arbeidsutvalg 1

Forskningssjef i Norges Blindeforbund

Les mer

Anne Hege Aamodt
Leder Arbeidsutvalg 2

Nevrolog og overlege ved OUS Rikshospitalet

Les mer

Stein Arne Rimehaug
Leder Arbeidsutvalg 3

Helsefaglig rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus

Les mer

Fiona Rowe
Medlem av styringsgruppen

Professor i ortoptikk ved University of Liverpool

Les mer

Grethe Eilertsen
Medlem av styringsgruppen

Professor i klinisk sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge

Les mer

Carina Kolnes

Ergoterapeut og teamleder, Indre Østfold kommune

Les mer