Anne Hege Aamodt

Anne Hege er nevrolog og overlege ved OUS Rikshospitalet.

I NorVIS leder hun Arbeidutvalg 2, som har som oppdrag å identifisere og enes om best praksis for behandling og rehabilitering etter hjerneslag.