Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus og er med sine 24.000 ansatte Norges største sykehus.

Kontaktperson for OUS er Anne Hege Aamodt. I tillegg er Morten C. Moe, Unni Sveen, og Stephen James Ryan tilknyttet NorVIS fra Oslo Universitetssykehus.