Unni Sveen

Unni er spesialergoterapeut og seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Hun er også professor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet – Oslo Metropolitan University.