Oversikt synsrehabilitering

Her finner du en oversikt over fagpersoner, klinikker eller andre som tilbyr oppfølging, av synsproblemer etter hjerneslag. Alle som står på listen har godkjent at Norvis deler deres kontaktinformasjon. Listen er delt inn fylkesvis. Ønsker du å stå på listen? Ta kontakt med torgeir.solberg.mathisen@usn.no

Troms og Finnmark

Judith Fjeldberg, Nevrosynspedagog og ortoptist

Finnmarkssykehuset, klinikk Kirkenes Tlf: 90204852

jufj@finnmarkssykehuset.no

Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestland

Ola Gaukstad, Synspedagog

Syns- og audiopedagogisk senter SAPT

Postboks 6039 Bergen

5892 BERGEN

ola.gaukstad@bergen.kommune.no

Rogaland

Grethe Trevland Hegreberg, Synspedagog

Johannes Læringssenter, voksenopplæringen i Stavanger kommune Telefon: 51507538

grethe.trevland.hegreberg@stavanger.kommune.no


Bjørheimsbygd Syn & Opplæring v/ Eva Iren Barkved Leirvik. spesialpedagog/nevrosyns- og mobilitetspedagog. Mobil: 97672662

evairen_barkvedleirvik@hotmail.com

Agder

Vestfold og Telemark

Viken

Marianne Lauritzen, Optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering

Synsenteret Drammen

Nedre Torggt. 17 3015 Drammen

Telefon: 32 83 18 00 (til butikken)

post: marianne@syndrammen.no


Frydenlund Voksenopplæring og Logopedtjeneste

Strømsveien 80 2010 Strømmen

Telefon: 66 93 23 40


Marianne Mathisen, Optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering

Interoptik Optika

Engene 16 3015 Drammen

Telefon: 32 27 78 00 (til butikken)

optika@interoptik.no


Mahnaz Rashidi (fysioterapeut, synspedagog, nevrosynspedagog MD Privatpraksis

Visumotoriske vansker hos små barn, visuelle lesevansker, synsrehab.

Rastastubben 3 1476 Rasta Mob: 938 815 03

www.synsrehabilitering.com


Inger-Marie Brinchmann, Synspedagog

Lillestrøm kommune

PB 313 2001 Lillestrøm

Telefon: 936 47 768

Inger-Marie.Brinchmann@lillestrom.kommune.no


Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Marianne Råen, Optiker med videreutdanning i synsrehabilitering

Haaviks vei 25, 3370 Vikersund

Telefon: 32781500

Oslo

Marina Hjelmås, synspedagog Oslo kommune

Utdanningsetaten, Voksenopplæring Nydalen

Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Sentralbord: (+47) 23 39 39 00

Innlandet

Geir Aaløkken, synspedagog

Risesvingen 6, 2608 Lillehammer Tlf: 90866475

flaalo@hotmail.com

Nasjonalt tilbud

Mette Mellem, Heidi Lund, Iren Fredriksen

Hurdal syn- og mestringssenter Norges Blindeforbund

Østsidevegen 101,

2090 Hurdal