Oversikt synsrehabilitering

KART

Laget med Padlet

Her finner du en oversikt over fagpersoner, klinikker eller andre som tilbyr oppfølging, av synsproblemer etter hjerneslag. Alle som står på listen har godkjent at Norvis deler deres kontaktinformasjon. Listen er delt inn fylkesvis. Ønsker du å stå på listen? Ta kontakt med Torgeir Solberg Mathisen.

Agder

Bjørnar Paasche, synspedagog – opplæring syn
Mobil: 922 08 087
Epost: synsrehabagder@gmail.com


Innlandet

Geir Aaløkken, synspedagog
Risesvingen 6, 2608 Lillehammer
Tlf: 90866475
flaalo@hotmail.com

Jan Terje Årset, Optometrist, MSc, Spesialist i allmennoptometri, spesialutdannet innen synstrening (Behavioural Optometry)
Brillehjørnet Lillehammer, 2601 Lillehammer
Tlf: 61259990
Epost: post@brillehjornet


Møre og Romsdal


Nordland


Oslo

Marina Hjelmås, synspedagog Oslo kommune
Utdanningsetaten, Voksenopplæring Nydalen
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 39 39 00

Arnulf Myklebust, Optometrist M.NSO, MSc, PhD, Spesialist i allmennoptometri, ortoptikk og pediatrisk optometri
Synssenteret Holmlia Optometri
Holmlia Senter
Tlf: 22 75 41 50
Epost: holmlia@interoptik.no

Marte Furuheim Rosenvinge, spesialergoterapeut med master i synsrehabilitering og synspedagogikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tlf: 94154632
Epost: mfro@lds.no


Rogaland

Grethe Trevland Hegreberg, synspedagog
Johannes Læringssenter, voksenopplæringen i Stavanger kommune
Tlf: 51507538
Epost: grethe.trevland.hegreberg@stavanger.kommune.no

Eva Iren Barkved Leirvik, spesialpedagog, nevrosyns- og mobilitetspedagog
Bjørheimsbygd Syn & Opplæring
Tlf: 97672662
Epost: evairen_barkvedleirvik@hotmail.com

Ryfylke Læringssenter
v/Eva Iren Barkved Leirvik, spesialpedagog, nevrosyns- og mobilitetspedagog
Tlf: 48998887


Troms og Finnmark

Judith Fjeldberg, nevrosynspedagog og ortoptist
Finnmarkssykehuset, klinikk Kirkenes
Tlf: 90204852
Epost: jufj@finnmarkssykehuset.no

Christian Haukebø, optometrist M.Optom. Spesialist i pediatri og ortoptikk.
Storgata 11, 9405 Harstad. 
Tlf: 770 62550
Epost: christian@pibo.no

Finn E.Madsen, optiker
Universitetssykehuset Nord Norge – Harstad FMRHA
Tlf: 77015403
Epost: finn.eilif.madsen@unn.no


Trøndelag


Vestfold og Telemark

Hege Anita Teige, optiker med master i synspedagogikk og synsrehabilitering
Interoptik Holt
Storgaten 31, 3126 Tønsberg
Epost: Hege.Anita.Teige@interoptik.no


Vestland

Ola Gaukstad, Synspedagog
Syns- og audiopedagogisk senter SAPT
Postboks 6039 Bergen, 5892 BERGEN
Epost: ola.gaukstad@bergen.kommune.no

Jostein Brattaule, synspedagog
Enhet for koordinering og rehabilitering
Sandbrogaten 5, Bergen
Tlf: 55 56 51 20
Epost: enhetforkoordineringogrehab@bergen.kommune.no


Viken

Marianne Lauritzen, optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering
Synsenteret Drammen (Butikk på gateplan, synsprøverom for rullestolbrukere, eget synstreningsrom med vision Builder mm.)
Nedre Torggt. 17, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 18 00 (til butikken)
Epost: marianne@syndrammen.no

Frydenlund Voksenopplæring og Logopedtjeneste
Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Tlf: 66 93 23 40

Charlotte Steinbakken Frantzen, spesialergoterapeut m/master i synsrehabilitering og synspedagogikk
Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus
Tlf: 32116236
Epost: chsfra@vestreviken.no

Monica Thomsen Lie, Optometrist MSc
M&M Optikk
Storgata 4B, 1767 Halden
Tlf: 97 18 49 95 Tlf: butikk 45808030

Marianne Mathisen, optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering
Interoptik Optika
Engene 16, 3015 Drammen
Tlf: 32 27 78 00 (til butikken)
Epost: optika@interoptik.no

Mahnaz Rashidi, fysioterapeut, synspedagog, nevrosynspedagog MD Privatpraksis
Visumotoriske vansker hos små barn, visuelle lesevansker, synsrehab
Rastastubben 3, 1476 Rasta
Tlf: 938 815 03

Inger-Marie Brinchmann, synspedagog
Lillestrøm kommune, PB 313, 2001 Lillestrøm
Tlf: 936 47 768
Epost: Inger-Marie.Brinchmann@lillestrom.kommune.no

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter
Marianne Råen, Optiker med videreutdanning i synsrehabilitering
Haaviks vei 25, 3370 Vikersund
Tlf: 32781500


Nasjonalt tilbud

Mette Mellem, Heidi Lund, Iren Fredriksen
Hurdal syn- og mestringssenter Norges Blindeforbund
Østsidevegen 101, 2090 Hurdal

Her er kart over steder som tilbyr undersøkelse eller rehabilitering av synsvansker

(obs – ikke komplett)

Laget med Padlet