Oversikt synsrehabilitering

KART

Laget med Padlet

Her finner du en oversikt over fagpersoner, klinikker eller andre som tilbyr oppfølging, av synsproblemer etter hjerneslag. Alle som står på listen har godkjent at Norvis deler deres kontaktinformasjon. Listen er delt inn fylkesvis. Ønsker du å stå på listen? Ta kontakt med torgeir.solberg.mathisen@usn.no

Agder

Bjørnar Paasche

Synspedagog – Opplæring syn

Mobil: 922 08 087

Epost: synsrehabagder@gmail.com

Rogaland

Grethe Trevland Hegreberg, Synspedagog

Johannes Læringssenter, voksenopplæringen i Stavanger kommune

Telefon: 51507538, grethe.trevland.hegreberg@stavanger.kommune.no


Eva Iren Barkved Leirvik Bjørheimsbygd Syn & Opplæring. spesialpedagog/nevrosyns- og mobilitetspedagog. Mobil: 97672662

evairen_barkvedleirvik@hotmail.com


Ryfylke Læringssenter

Eva Iren Barkved Leirvik

spesialpedagog, nevrosyns- og mobilitetspedagog

Ryfylke Læringssenter

Mobil: 48998887

Innlandet

Geir Aaløkken, synspedagog

Risesvingen 6, 2608 Lillehammer Tlf: 90866475

flaalo@hotmail.com


Jan Terje Årset, Optometrist, MSc, Spesialist i allmennoptometri, spesialutdannet innen synstrening (Behavioural Optometry)

Brillehjørnet Lillehammer, 2601 Lillehammer, Tlf 612 59990

Mail: post@brillehjornet.no


Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Marina Hjelmås, synspedagog Oslo kommune

Utdanningsetaten, Voksenopplæring Nydalen

Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Sentralbord: (+47) 23 39 39 00


Arnulf Myklebust, Optometrist M.NSO, MSc, PhD, Spesialist i allmennoptometri, ortoptikk og pediatrisk optometri

Synssenteret Holmlia Optometri

Holmlia Senter

Tlf 22 75 41 50

holmlia@interoptik.no


Marte Furuheim Rosenvinge

Spesialergoterapeut med master i synsrehabilitering og synspedagogikk

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tlt: 94154632 epost: mfro@lds.no

Troms og Finnmark

Finnmarkssykehuset, klinikk Kirkenes Tlf: 90204852

Judith Fjeldberg, Nevrosynspedagog og ortoptist

jufj@finnmarkssykehuset.no


Christian Haukebø, Optometrist M.Optom. Spesialist i pediatri og ortoptikk 

Storgata 11, 9405 Harstad. Tlf 770 62550

christian@pibo.no

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Hege Anita Teige, Optiker med master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Interoptik Holt

Storgaten 31,

3126 Tønsberg

Hege.Anita.Teige@interoptik.no

Vestland

Ola Gaukstad, Synspedagog

Syns- og audiopedagogisk senter SAPT

Postboks 6039 Bergen 5892 BERGEN

ola.gaukstad@bergen.kommune.no


Jostein Brattaule, synspedagog

Enhet for koordinering og rehabilitering

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/syn-og-horsel/tilbud-for-voksne-hos-synspedagog-og-logoped

Enhetforkoordineringogrehab@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 51 20

Sandbrogaten  5 Bergen

Viken

Marianne Lauritzen, Optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering

Synsenteret Drammen Butikk på gateplan, synsprøverom for rullestolbrukere,  eget synstreningsrom med vision Builder mm.

Nedre Torggt. 17 3015 Drammen. Telefon: 32 83 18 00 (til butikken)

post: marianne@syndrammen.no


Frydenlund Voksenopplæring og Logopedtjeneste

Strømsveien 80 2010 Strømmen.

Telefon: 66 93 23 40


Monica Thomsen Lie, Optometrist MSc

M&M Optikk

Storgata 4B, 1767 Halden

Telefon: 97 19 49 95 (til butikken)

www.mmoptikk.no


Marianne Mathisen, Optiker med fordypning i hjerneslag og rehabilitering

Interoptik Optika

Engene 16 3015 Drammen,

Telefon: 32 27 78 00 (til butikken)

optika@interoptik.no


Mahnaz Rashidi (fysioterapeut, synspedagog, nevrosynspedagog MD Privatpraksis

Visumotoriske vansker hos små barn, visuelle lesevansker, synsrehab.

Rastastubben 3 1476 Rasta Mob: 938 815 03

www.synsrehabilitering.com


Inger-Marie Brinchmann, Synspedagog

Lillestrøm kommune, PB 313 2001 Lillestrøm, Tel: 936 47 768

Inger-Marie.Brinchmann@lillestrom.kommune.no


Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Marianne Råen, Optiker med videreutdanning i synsrehabilitering

Haaviks vei 25, 3370 Vikersund

Telefon: 32781500

Nasjonalt tilbud

Mette Mellem, Heidi Lund, Iren Fredriksen

Hurdal syn- og mestringssenter Norges Blindeforbund

Østsidevegen 101,

2090 Hurdal

Her er kart over steder som tilbyr undersøkelse eller rehabilitering av synsvansker

(obs – ikke komplett)

Laget med Padlet