KROSS synskartlegging

Kompetanse om Rehabilitering av Syn etter Slag (KROSS) er et verktøy utviklet for å kartlegge synsfunksjonen etter hjerneslag. Det er utarbeidet ved USN i samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg kommune, Blindeforbundet, Norsk Forening for slagrammede og LHL hjerneslag. KROSS består av spørsmål om symptomer på endret syn etter hjeneslag og tester av synsfunksjonen. Det er i hovedsak fire områder som testes: Synsskarphet, synsfelt, øyemotorikk og visuell oppmerksomhet. Nedenfor er de fire testene demonstrert.

Det er gratis å bruke KROSS i egen klinisk virksomhet. Ønsker du å prøve ut KROSS i din virksomhet kan du fylle ut forespørsel og brukeravtale her. Har du andre spørsmål kan du ta kontakt med professor Helle Falkenberg.