KROSS synskartlegging

Kompetanse om Rehabilitering av Syn etter Slag (KROSS) er et verktøy utviklet for å kartlegge synsfunksjonen etter hjerneslag. Det er utarbeidet ved USN i samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg kommune, Blindeforbundet, Norsk Forening for slagrammede og LHL hjerneslag. KROSS består av spørsmål om symptomer på endret syn etter hjeneslag og tester av synsfunksjonen. Det er i hovedsak fire områder som testes: Synsskarphet, synsfelt, øyemotorikk og visuell oppmerksomhet. Nedenfor er de fire testene demonstrert.

Ønsker du å prøve ut KROSS i din virksomhet? Ta kontakt med professor Helle Falkenberg helle.k.falkenberg@usn.no