Organisasjoner

Logoen til Afasiforbundet i Norge
Logoen til Linnéuniversitetet
Logoen til Sykehuset i Vestfold
Logoen til Finnmarkssykehuset
Logoen til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
Logoen til Sørlandet sykehus
Logoen til Göteborgs Universitet
Logoen til NAV
Logoen til Trondheim kommune
Logoen til Haraldsplass Diakonale Sykehus
Logoen til Norges Blindeforbund
Logoen til Unicare
Logoen til Helse Bergen
Logoen til Norges Optikerforbund
Logoen til Universitetet i Sørøst-Norge
Logoen til Helse Førde
Logoen til Norsk forening for slagrammede
Logoen til University of applied sciences Utrecht
Logoen til Indre Østfold kommune
Logoen til NTNU
Logoen til University of Liverpool
Logoen til Instituttet for blinde og svagsynede
Logoen til Oslo kommune
Logoen til Vestre Viken HF
Logoen til Johannes Læringssenter
Logoen til Oslo Universitetssykehus
Logoen til Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS
Logoen til Kongsberg kommune
Logoen til St. Olavs hospital
Logoen til LHL Hjerneslag
Logoen til Sunnaas Sykehus