Indre Østfold kommune, enhet Rehabilitering, læring og friskliv

Enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune ble etablert da de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad ble slått sammen til Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020.

De fem kommunene som nå er Indre Østfold, samt kommunene Marker og Skiptvet, samarbeidet fra 2016-2020 om det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering, som har som utgangspunkt at rehabilitering er mer enn helsetjenester, og er basert på personens egne mål og verdier.

Enhet Rehabilitering, læring og friskliv, prosjektet Innovativ rehabilitering og et tverrfaglig vurderingsteam har jobbet systematisk for å styrke kommunal rehabilitering ved bruk av teknologi, tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling.

Kontaktperson i NorVIS for Enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune er konstituert avdelingsleder Carina Kolnes.