Carina Kolnes

Carina er ergoterapeut og teamkoordinator. For tiden er hun konstituert avdelingsleder for Rehabilitering, læring og friskliv Indre Østfold kommune. Hun har videreutdanning innen velferdsteknologi, brukermedvirkning og innovasjon, og prosjektledelse. 

Hun har for det meste jobbet i kommunehelsetjenesten, med utvikling av ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering og implementering av teknologi. 

De siste årene har hun jobbet som assisterende prosjektleder i Prosjekt Innovativ Rehabilitering, med fokus på Samfunnsbasert rehabilitering og samhandling på tvers av tjenester og nivåer.