Siste nytt

 • Synsproblemer etter hjerneslag er assosiert med fatigue
  En ny norsk studie av Synne Pedersen og kolleger har undersøkt hvordan problemer med ulike funksjoner kan bidra til fatigue etter hjerneslag. Fatigue etter hjerneslag har konsekvenser for rehabilitering og prognose etter hjerneslag Kunnskap hvilke type utfall etter hjerneslag som kan påvirke fatigue over tid er viktig kunnskap i behandling og rehabilitering av slagrammede. Denne studien inkluderte 144 slagrammede med hovedsakelig milde til moderate hjerneslag svarte på spørreskjema om 12 ulike funksjonsvariabler (Stroke specific Quality of Life Scale) og en skala som sier noe om graden av utmattelse/fatigue (Fatigue Severety Scale). I studien fant forskerne at 35 % av deltagerne…
  Read more
 • Ny forskning: NOR-OCCIP-prosjektet i Acta Neurologica Scandinavia
  Les forskernes presentasjon av forskningsartikkelen om volum av infarkt og synsfeltdefekter ved oksipitale hjerneslag.
 • Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023
  Trondheim voksenopplæringssenter arrangerer i samarbeid med NorVIS en fagdag og regional workshop om syn og slag med fokus på å utvikle gode henvisningsrutiner. Arrangementet er støttet av Norges Blindeforbunds forskningsfond. NorVIS har noen avsatte plasser for sine medlemmer. Ta kontakt med Torgeir.solberg.mathisen@usn.no dersom du ønsker å delta. Eventuelle reiseutgifter må dekkes selv. Les mer i programmet nedenfor.
 • Frist for påmeldingen til fagkonferanse og årsmøte er 21.11
  Tradisjonen tro blir det fagkonferanse og årsmøte i NorVIS på Kongsberg i desember. Denne gangen 12. og 13. desember. Her blir det spennende presentasjoner, engasjerende diskusjoner og god stemning. Programmet vil gå fra lunsj til lunsj som tidligere med festmiddag 12. desember. Meld deg på allerede nå! Påmelding gjøres her
 • Årsrapporten for 2022 er klar
  Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022. Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem må bli en naturlig integrert del av helse-, omsorgs- og opplæringstilbudet etter hjerneslag. NorVIS har blant annet bidratt til endring i klinisk praksis, satt i gang og deltatt i flere prosjekter, startet arbeidet med å identifisere og prioritere hva det bør forskes på innen syn og hjerneslag og vært synlige i media. Les rapporten her.