Siste nytt

 • Slagkafe om hjerneslag og syn
  Hvordan leve med synsforstyrrelser etter hjerneslag? Dette var tema for LHL Hjerneslag Oslo og Akershus sin første av flere slagkafeer i høst. Her bidro Arild Hagen fra LHL Hjerneslag og Blindeforbundet med egne erfaringer og delte sine praktiske råd. Ingrid Jøssang, rådgiver i Blindeforbundet, orienterte om synsrehabilitering og tilbudet til Blindeforbundet. Både Blindeforbundet og LHL Hjerneslag er aktive deltagere i NorVIS LHL Hjerneslag Oslo og Akershus arrangerer flere slagkafeer utover høsten de neste møtene er: 10 oktober, 14 november og 12 desember.
 • Ung forskerkonferanse
  24. august ble den aller første utgaven av NorVIS unge forskerkonferanse avholdt. Det var en eksklusiv gjeng med forskere som fikk presentere og diskutere nåværende og fremtidige prosjekt og arbeid. Målet med konferansen er å være en arena for unge forskere (i karriere, ikke nødvendigvis i alder) for å bli kjent, dele kunnskap og stimulere til mer forskning innen syn og hjerneslag/skade. Fra oppstart av masterprosjekt til phd og post doc, fra Bergen, Kristiansand, Oslo og Kongsberg. Vi planlegger ny konferanse neste år, og regner vi med flere deltagere.
 • NorVIS sterkt representert på Nordisk kongress i synspedagogikk i Danmark
  Flere NorVIS partnere var representert på Nordisk kongress i synspedagogikk som i år ble arrangert i Billund, Danmark. Kongressen foregikk i inspirerende omgivelser i Hotel Legoland og det var et rikholdig program for de omlag 300 deltagerne fra alle de nordiske landene. Grethe Hegreberg fra Johannes Læringssenter, Voksenopplæringen i Stavanger kommune satt i arrangementskomiteen og var fornøyd med et godt program som hadde tydelig fokus på hjernens betydning for synsfunksjonen. – Endelig kunne vi møtes for en fysisk samling, etter å ha måtte utsette kongressen på grunn av pandemien, forteller Grethe. Leder i NorVIS, Helle Falkenberg presenterte, i sin keynote,…
  Read more
 • NorVIS nettverket har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd ut 2025.
  NorVIS har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd til 31.12.2025 etter ønske fra forskningsrådet om å forskyve deres tildeling. Summen i bevilgningen forblir den samme. NorVIS startet opp før jul 2019, og flere nettverksaktiviteter ble forsinket i forbindelse med pandemien. Nettverket består nå av 36 partnere, og er åpent for nye assosierte partnere. Styringsgruppen i NorVIS har besluttet at en forlengelse vil gi NorVIS mulighet til å jobbe lenger for å skape et varig og aktivt nettverk som arbeider for å forbedre tjenestene til personer med synsproblemer etter hjerneslag.
 • Hold av 8. og 9. desember for årsmøte og fagkonferanse
  Årsmøte og fagkonferanse avholdes 8. og 9. desember på Kongsberg. Invitasjon vil bli sendt ut senere i høst, men hold av dagene for disse dagene. Vi planlegger et spennende program og workshoper samt en hyggelig og sosial samling. Ett tema vil være arbeid med pasientforløp for personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag. Har du tips eller ønsker, kontakt Torgeir på: Torgeir.S. Mathisen@usn.no. Vi sees!