Brev og høringssvar

Synsfunksjon og Norsk hjerneslagregister, forslag fra NorVIS

NorVIS har sendt inn forslag til endring i Norsk hjerneslagregister den 18.02. 2022.

NorVIS foreslår å ta inn ett spørsmål om undersøkelse av syn i akuttskjema, og gjøre en endring i oppfølgingsskjema i Norsk hjerneslagregister:

  1. Akuttskjema: Undersøkelser og tiltak utført/bestilt under oppholdet:

Undersøkelse av synsfunksjon gjennomført under oppholdet (kryss av):

□ Visus

□ Synsfelt

□ Øyemotorikk

□ Visuell oppmerksomhet/neglekt

  1. Oppfølgingsskjema: Oppfølging og livskvalitet

På spørsmålet: Har du problemer med å lese eller skrive (som ikke var der før hjerneslaget)?

Vi foreslår at dette spørsmålet deles i to ulike spørsmål.