Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet (LNU) ligger i Växjö og Kalmar i Småland i Sverige. Linnéuniversitetet tilbyr over 150 utdanninger og 1300 frittstående fag. Universitetet har ca. 2100 ansatte og 44 000 studenter. 

Universitetet tilbyr utdanning innen fagområder som kunst og humaniora, mat og helse, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, teknologi og økonomi.

Kontaktperson i NorVIS for Linnéuniversitetet er António Filipe Teixeira Macedo, som er dosent ved Institutionen för medicin och optometri.