Trondheim Voksenopplæringssenter

Trondheim Voksenopplæringssenter eies av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Senteret tilbyr blant annet undervisning i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole og videregående for voksne, og spesialundervisning til voksne med ulike typer funksjonshemminger.