Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse. Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

Senteret åpnet i 2008 og ligger på Gaustad sykehus i Oslo. Senteret er en del av Oslo Universitetssykehus HF.