Flekkefjord sykehus – Sørlandet sykehus HF

Flekkefjord sykehus utgjør sammen med sykehusene i Arendal og Kristiansand Sørlandet sykehus helseforetak. I tillegg har helseforetaket distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder.

Kontaktperson i NorVIS for Flekkefjord sykehus er Kristin Modalsli Sand.