Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.

Sunnaas sykehus har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Stein Arne Rimehaug og Frank Becker representerer Sunnaas sykehus i NorVIS.