Frank Becker

Frank er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Hans fagfelt er nevrorehabilitering, og da spesielt rehabilitering etter ervervet hjerneskade.