Stein Arne Rimehaug

Stein Arne Rimehaug. Foto: Nicolas Tourenc
Foto: Nicolas Tourenc

Stein Arne er helsefaglig rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus.

Han har tidligere erfaring med avdelingsledelse i sykehus og kommune, og kjenner godt til slagrehabilitering og sansetap som fysioterapeut i både Norge og USA.

I NorVIS leder har Arbeidsutvalg 3, som skal jobbe med å implementere beste praksis for behandling og rehabilitering etter hjerneslag.