Helse Bergen HF – Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen HF er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet. All aktivitet i de ulike enhetene ligger i Haukeland universitetssjukehus. Haukeland universitetssjukehus har ca. 13.200 ansatte.

Kontaktperson i NorVIS fra Helse Bergen HF er Jana Midelfart Hoff. I tillegg er Eirik Vikane også tilknyttet NorVIS fra Helse Bergen HF.