Eirik Vikane

Eirik er overlege og forsker ved Rehabiliteringsklinikken ved Helse Bergen HF – Haukeland universitetssjukehus. Han er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og idrettslege NIMF.

Han er også førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen.