Jana Midelfart Hoff

Jana er nevrolog ved Helse Bergen HF – Haukeland universitetssjukehus og professor ved VID vitenskapelige høgskole.

Hun er også leder av Norsk nevrologisk forening, som er en avdeling i Den norske legeforeningen.