Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS ved Tyrifjorden er et av Norges største og eldste rehabiliteringssentre. Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Vikersund Bad ble startet i 1918 av Dr. Hans Haavik og er fortsatt et familieeid selskap.