Marianne Råen

Marianne jobber som optiker og FOU-ansvarlig ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Hun er også forskningsoptiker ved Øyeavdelingen, Senter for øyeforskning ved OUS.

Hun har en optometriutdanning fra USN med mastergrad innen synsvitenskap, og videreutdanning innen synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader.