Norges Blindeforbund og Hurdal syn- og mestringssenter

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Blindeforbundets overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser. Kontaktperson for Norges Blindeforbund er forskningssjef Inga-Britt Kjellevold Haugen. Fra Blindeforbundet er også Hilde Tuhus Sørli, Ingrid Jøssang og Arne Tømta involvert i NorVIS.

Blindeforbundet drifter også Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal, som er et kurssted hvor synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Senteret er universelt utformet og tilbyr dataopplæring og undervisning i blant annet hjelpemidler, dagliglivets aktiviteter og punktskrift.