Inga-Britt Kjellevold Haugen

Inga-Britt Kjellevold Haugen

Inga-Britt er forskningssjef i Norges Blindeforbund. Hun har vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge i en årrekke og har sin bakgrunn i biomedisin, syn og øyemedisin.

I NorVIS leder hun Arbeidsutvalg 1, som jobber med å kartlegge dagens praksis for behandling og rehabilitering etter hjerneslag.