Hilde Tuhus Sørli

Hilde er seksjonsleder service i Norges Blindeforbund.

Hun har det overordnede ansvaret for Hurdal syn- og mestringssenter, et kurssted hvor synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Senteret er universelt utformet og tilbyr dataopplæring og undervisning i blant annet hjelpemidler, dagliglivets aktiviteter og punktskrift.