Helse Førde

Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane, og eies av det statlige Helse Vest.

Helseforetaket har ansvaret for de offentlige spesialisthelsetjenestene i Sogn og Fjordane. Det omfatter seks klinikker og en divisjon, fordelt på fire sykehus og andre somatiske og psykiatriske institusjoner i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. I tillegg har det ansvaret for ambulansetjenesten i fylket.

Fra Helse Førde deltar Hilde Vik Hole og Hulda Breen i NorVIS. De jobber begge ved Førde sentralsjukehus og er med i et prosjekt om usynlige synsvansker etter hjerneslag.