Hilde Vik Hole

Hilde er ergoterapeut ved Førde sentralsjukehus.

Sammen med kollega Hulda Breen leder hun et prosjekt om å forbedre kartleggingen av synsproblemer etter hjerneslag, slik at pasientene kan komme raskere i gang med målrettet trening.