Hulda Breen

Hulda er ergoterapeut ved Førde sentralsjukehus.

Sammen med kollega Hilde Vik Hole leder hun et prosjekt om å forbedre kartleggingen av synsproblemer etter hjerneslag, slik at pasientene kan komme raskere i gang med målrettet trening.