Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset helseforetak har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark, og består av to sykehus i Kirkenes og Hammerfest. Finnmarkssykehuset har også faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner i fylket.

Kontaktperson for Finnmarkssykehuset er Judith Helene Fjeldberg.