Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er prosjekteier av NorVIS – Norsk nettverk for syn og slag, og en rekke fagpersoner herfra er tilknyttet nettverket.

Initiativtaker og leder av NorVIS er Helle K. Falkenberg, som er professor i optometri og synsvitenskap ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse og Institutt for optometri, radiografi og lysdesign.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved USN campus Kongsberg er Norges ledende senter innen forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling innenfor optikk, syn og øyehelse.

De har en av de best utstyrte klinikk- og forskningslaboratoriene innen øyehelse og synsvitenskap i Nord-Europa, og her befinner også landets eneste utdanning i optometri seg. Senteret jobber for bedre syn og øyehelse for alle, lokalt og globalt.

En rekke personer fra flere fagmiljøer ved USN er tilknyttet NorVIS: