Heidi Haukelien

Heidi er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider blant annet med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. 

Hun er stedlig leder for Senter for omsorgsforskning, sør (SOF, sør), som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og USN. Region sør omfatter fylkene, Agder, Vestfold og Telemark samt Viken (kun Buskerud). SOF, sør er en av fem regionale sentre som til sammen utgjør Senter for omsorgsforskning.