Janne Herholdt Dugstad

Janne er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet og Sørøst-Norge.

Hun underviser blant annet i helseinnovasjon, velferdsteknologi, helseteknologi og e-helse og syn og aldring.

Hun er leder for Senter for helse og teknologi ved USN, som har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi.