Linda Madsen

Bilde kommer

Linda er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun arbeider innenfor omsorgsforskning, som omfatter studier av omsorgsarbeid overfor mennesker som trenger hjelp til aktiviteter og sosial deltakelse. 

Hun er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør (SOF, sør), som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og USN. Region sør omfatter fylkene, Agder, Vestfold og Telemark samt Viken (kun Buskerud). SOF, sør er en av fem regionale sentre som til sammen utgjør Senter for omsorgsforskning.