Irene Langeggen

Irene er førstelektor ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun er utdannet optiker og jobber blant annet med synsrehablilitering, synsergonomi, helserett og profesjonsetikk.