Grethe Eilertsen

Grethe er professor i klinisk sykepleie ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved USN leder hun blant annet forskningsgruppen USN EldreForsk, som har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre.