Kongsberg kommune

Kongsberg kommune deltar i NorVIS med to representanter fra Tjeneste- og utviklingsavdelingen.

Avdelingen behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, har ansvar for fag- og styringsprogrammer og fagutvikling. I tillegg til saksbehandlere har avdelingen pasientkoordinator og fagkoordinatorstillinger innen demens, kreft og lindrende behandling, rehabilitering, velferdsteknologi og funksjonshemmede. Til avdelingen ligger også koordinerende enhet.

Kontaktpersoner for NorVIS i Kongsberg kommune er rehabiliteringskoordinator Kristine Ringdalen Bøhmer og systemkoordinator Jon-Håvard Hurum.