Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med formål å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og å ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser.

Optikerforbundet jobber aktivt for å fremme samarbeid mellom ulike profesjoner som en nøkkel til å løse fremtidens helseproblemer.

Hans Torvald Haugo, som er generalseretær i Optikerforbundet, er kontaktperson i NorVIS.