Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald er generalsekretær i Norges Optikerforbund. Han har mastergrad i klinisk optometri og har jobbet tett med øyeleger, ortoptist, øyesykepleiere og andre profesjoner i sitt arbeid som kliniker.

Optikerforbundet jobber aktivt for å fremme samarbeid mellom ulike profesjoner som en nøkkel til å løse fremtidens helseproblemer. Via European Council of Optometry and Optics sitter han også som representant i EU-kommisjonens E-Health Stakeholder Group, som bidrar til å utvikle fremtidens digitale helsetjenester i Europa.