LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en brukerorganisasjon som ivaretar slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørendes interesser. LHL Hjerneslag taler de slagrammedes, personer med ervervet hjerneskade og de pårørendes sak til regjering, departementer, storting og Helsedirektoratet.

LHL Hjerneslag har, sammen med sine samarbeidspartnere, bidratt til å få gjennomslag for mange interessepolitiske saker. LHL Hjerneslag ble etablert i 2016 og er en del av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).

Kontaktperson for LHL Hjerneslag i NorVIS er generalsekretær Tommy Skar.