LHL Hjerneslag og Afasi

LHL Hjerneslag og Afasi er en brukerorganisasjon som ivaretar slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir sine medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

LHL Hjerneslag ble etablert i 2016 og er en del av LHL. Fra 01.01.2023 ble tidligere Afasiforbundet i Norge slått sammen med LHL Hjerneslag til én organisasjon.

Kontaktperson for LHL Hjerneslag og Afasi i NorVIS er generalsekretær Tommy Skar. Fra LHL Hjerneslag og Afasi deltar også spesialrådgiver Marianne Brodin.