Tommy Skar

Tommy er generalsekretær i LHL Hjerneslag, som er en del av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

LHL Hjerneslag er en interesseorganisasjon for personer som har hatt hjerneslag, deres pårørende og helsepersonell. LHL Hjerneslag taler deres sak overfor regjeringen, departementene, Stortinget og Helsedirektoratet.