Marianne Brodin

Marianne er generalsekretær for Afasiforbundet i Norge.

Afasiforbundet jobber for at mennesker med språkvansker (afasi) og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.