Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS i Bergen er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Haraldsplass er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Sykehuset har 900 ansatte og tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. De har spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter).

Kontaktperson i NorVIS for Haraldsplass er Helene Johansen.