Norsk forening for slagrammede

Norsk forening for slagrammede (NFS) ble etablert i 2007 av slagrammede og pårørende. NFS konsentrerer seg kun om slagoverlevende (slagrammede og deres pårørende) og er fullstendig frivillig, uten kommersielle interesser.

I tillegg til å arbeide innenfor fagfeltet hjerneslag jobber foreningen med å sosialisere og aktivisere slagrammede i alle aldre, og tilbyr en rekke forskjellige aktiviterer og møteplasser. Foreningens styre består av slagrammede og pårørende i alle aldre.

NFS gir ut medlemsbladet Hjernecella fire ganger i året.

Kontaktperson for NFS i NorVIS er Arne Hagen.