Arne Hagen

Arne representerer Norsk forening for slagrammede (NFS).

Norsk forening for slagrammede er en frivillig
organisasjon for og med slagrammede og deres familier.

Målsettingen er å redusere antall hjerneslag i Norge og å bedre rehabiliteringstilbudet til slagrammede. NFS er medlem i den europeiske slagorganisasjonen SAFE og deltar i forskning gjennom den.

NFS gir ut medlemsbladet Hjernecella fire ganger i året.